neděle 17. dubna 2011

Kterak na Facebooku vykvetly lilie

Také vám mezi přáteli na Facebooku vykvetly lilie a ptáte se, co to znamená? Nemáte-li snad zavirovaný počítač nebo nečeká-li vaši profilovku podobný osud? Nemusíte mít obavy, vaši přátelé, kteří si změnili na deset dnů své profilové obrázky, tak udělali proto, aby si připomněli stoleté výročí od chvíle, kdy do Československa pronikla myšlenka skautingu a začala se psát historie českého skautu. Člověkem, který položil základy pro vznik v současnosti největší organizace pro mládež v Čechách, byl v roce 1911 Antonín Benjamin Svojsík. Stalo se tak pouhé čtyři roky poté, co byl skauting založen v Anglii. Pestrá historie českého skautingu do značné míry souzněla s osudem národa a s mírou svobody ve státě. Proto byly skautské oddíly v minulém století několikrát rušeny a opět zakládány. Hlavní myšlenka ovšem přetrvala dobu nesvobody a nyní se skauti mohou opět hrdě hlásit ke své tradici.
A právě to učinilo na 2800 uživatelů sociální sítě Facebook, když svou profilovou fotku vyměnili na deset dní (do svátku svatého Jiří - patrona všech skautů) za skautskou lilii. Z diskuze, která se mezi samotnými skauty na stránkách facebookové události rozvinula (o smysluplnosti takovéto akce), je patrné, že se český skauting stále nevymanil z jistých dětských chorob, které jsou důsledkem přerušené činnosti za komunismu. Nabízí se několik cest, kterými se ve výchově mládeže může skauting ubírat. Je otázkou, zda bychom měli trvat především na tradici, nebo zda bychom aktivity skautů měli přizpůsobit měnící se době. Myslím, že tím nakonec nejpodstatnějším je dobrý kolektiv v oddíle, který je zárukou toho, že se skauti a skautky budou vracet k skautským ideálům i v dospělosti po opuštění svých oddílů. I proto mám radost z každé květinky, která mezi mými přáteli na Facebooku vykvetla.