pondělí 3. října 2011

Santiago de Compostela, místo, kam bych se rád podíval

Vyrazit na pouť do Santiaga mne napadlo někdy v roce 2010. Četl jsem si o dálkových pěších trasách a okouzlilo mne něco, co v dřívější době bylo samozřejmostí. Člověk se může pěšky dostat kamkoliv a projít jakoukoliv krajinou, ať už krajinou přírodní, která téměř není dotčena člověkem, nebo krajinou industriální, která svoji původní tvář ztratila, aby sloužila člověku a jeho potřebám. Jsou krajiny, které přijmou do svého nitra člověka jaksi samozřejmě, a pak jsou také krajiny, kde člověk ve své prosté podobě nemá téměř místa a působí jako rušivý element. Představme si například člověka jdoucího po okraji dálnice nebo jdoucího tunelem, ať už silničním nebo železničním. Přesto existují cesty kudy můžeme dojít pěšky kamkoliv. V minulých staletích poutníci na svých cestách bojovali s přízraky, draky a loupežníky (posledně jmenovaný druh stále přežívá), dnes jsou pro nás oním drakem již jmenované dálnice a umělé dopravní stavby, které s pěším člověkem tak trochu nepočítají, ale i s nimi se dá bojovat.

No a od dálkových pěších turistických tras byl již jen krůček k poutím. Zajímavostí je, že vedle sítí silnic a železnic je Evropa protkána i sítí cest pro pěší. A stejně jako u silnic a železnic i tato síť má svá centra. Překvapivě to ovšem nejsou velké aglomerace, ale stará poutní místa. Tím, co určuje podobu pěších cest po Evropě, je historie. No a už jsme u Svatojakubské pouti neboli u pouti do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Tato pouť, jejíž znamením je mušle, patří mezi tři nejvýznamnější, nejstarší a v současné době i nejvyhledávanější mezi poutníky. Je zařazena do světového kulturního dědictví UNESCO.

A jaký je rozdíl mezi turistickou cestou a poutí? U pouti je obsažen i rozměr duchovní, s kterým je konfrontován každý člověk, ať už je věřícím či duchovní stránku staví do jiných rovin.

O poutnících ve Španělsku jsem slyšel daleko dřív, ale co mne překvapilo, že lze do Španělska doputovat po cestách, které máme téměř za humny. Konkrétně se jedná o trasu ze Žitavy do Prahy. Rozhodl jsem se, že se na tuto cestu vydám. Cíl je jasný, ale odkud vyrazit? Po mnoha úvahách je prozatím tím důstojným místem odkud vyjít ze severu Čech zámek Frýdlant. Bylo by samozřejmě lákavé projít tuto trasu v kuse, ale nabízí se i možnost jít na více etap. Již rok mám tuto myšlenku v hlavě a stále více se mi v mé mysli zabydluje. Již rok pátrám po různých informacích, ať již na internetu nebo v knihovně. A stále více věřím tomu, že se na tuto cestu vydám.

Také proto jsem se rozhodl založit stránky http://www.cesta-do-santiaga.blogspot.com . Prozatím zde budu průběžně umisťovat informace o knihách a článcích na internetu, a jestli vše půjde tak, jak bych si přál, postupně přibudou informace z příprav a samotné cesty. To tedy na úvod.