pátek 13. února 2015

Víkend výstav a rukopisů


Kodex vyšehradský
Během jednoho víkendu spatřit originál Vyšehradského kodexu, Budyšínský rukopis Kosmovy české kroniky, Maurův relikviář nebo cestovatelské deníky Karla Hynka Máchy? Prohlédnout si monumentální barokní grafiky zobrazující Řím v ještě větší nádheře, než jaká je skutečnost a poznat zimní tvář Prahy stejně jako její jarní podobu? Povedlo se.
Budyšínský rukopis Kosmovy české kroniky